Genealogie

Een stamboom is ook een boom. Maar door mensen handen geschapen.

Waar het eerste zaadje viel, dat is een droom. Overigens puur natuur, de vruchten voor het rapen.

 

Stamboomonderzoek is het blootleggen van verwantschap in verre tijden.

Stamboomonderzoek of genealogisch onderzoek legt de basis voor het schrijven van familiegeschiedenissen.

Iedere familiegeschiedenis is bijzonder en uniek. En toch ook weer niet, want zij maakt deel uit van de ‘grote geschiedenis’.

Historische ontwikkelingen en gebeurtenissen werden door onze voorouders meegemaakt, bewust beleefd of onbewust ondergaan. 

Teruggaande van voorouder tot voorouder kom je op een punt dat je niet verder kunt; dan ben je bij de vroegst bekende stamvader.

Dat is voor mijn familie: Jan Theunisz Dracht, geboren in 1621.

Op de sub-pagina, stamreeks familie Dragt, ziet u het resultaat van stamboomonderzoek van mijn voorouders, in de mannelijke lijn.


de naam Dragt

Op bevel van Napoleon moest iedereen in 1811/1812 een achternaam aannemen, als hij er nog niet één had.

De familienaam Dragt is een interessante naam met een rijke geschiedenis. Voor 1811 kwam de naam Dragt al in Overijssel voor.

Wat betekent nu eigenlijk die naam? Daarover is al heel wat geschreven. O.a. de volgende betekenissen komen daarin naar voren:

Het woord "Dragt" staat in verband met 'dragen', stromen van het water. Iets anders door het water dragen, overtoom (verband met het werkwoord 'draga')

Vaart, tocht, tochtsloot, dat weer afgeleid wordt van 'draugh' = trekken. Dracht = drecht = verzamelplaats

Het is dus nog niet eens zo makkelijk om de juiste betekenis aan de naam Dragt te geven, zoals uit bovenstaande blijkt